till www.hylte.se
Logo secondary

Jämför service och resultat

Jämför service och resultat och få enkelt information om kvalitet för olika tjänster som erbjuds i Hylte kommun. För verksamhetsområdena grundskola, äldreboende och hemtjänst kan du välja de enheter som är intressanta just för dig och jämföra deras resultat med varandra. Du kan även titta på en sammanställning av kommunens övergripande kvalitet och jämföra detta med medelvärdet för närliggande kommuner samt med genomsnittet i Sverige.


Baseras på mätningar och statistik

Jämförelseresultaten baseras på nyckeltal som hämtas in genom kommunens egna mätningar och på officiell statistik. Resultaten som visas är de som senast är genomförda och kvalitetssäkrade. Dessa uppdateras löpande. Om ett jämförelseresultat saknas kan det bero på att mätning inte ännu är genomförd eller att det exempelvis är för få svarande för att resultatet ska kunna publiceras.
Mer information

Hjälp - Läs gärna mer om hur du använder tjänsten.

Hylte.se - Läs gärna mer om hur resultat och nyckeltal samlas in.

Synpunktshantering - Skriv gärna till oss om du har synpunkter på tjänsten.